27 Tháng Năm 2024

Bản tin video

Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và để người dân, doanh nghiệp, các đơn vị trường học, các cơ sở trú đóng trên địa bàn phường 7 hiểu rõ, nắm bắt được chủ trương của Thành phố và Quận, thực hiện nghiêm túc các nội dung mà Thành phố và Quận đề ra về việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

 

Phản ánh, kiến nghị
Thông báo
Chuyên mục

Tranh cổ độngTuyên truyền, cổ động chính trị

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú