25 Tháng Chín 2023Tin tức - Sự kiện

Image: Khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

TP.HCM triển khai Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và quận huyện (DDCI) thông qua việc lấy ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về năng lực phục vụ của sở ngành, quận huyện nhằm cải thiện môi trường đầu tư.

Bản tin video

Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và để người dân, doanh nghiệp, các đơn vị trường học, các cơ sở trú đóng trên địa bàn phường 7 hiểu rõ, nắm bắt được chủ trương của Thành phố và Quận, thực hiện nghiêm túc các nội dung mà Thành phố và Quận đề ra về việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

 

Phản ánh, kiến nghị
Thông báo
Chuyên mục

Tranh cổ độngTuyên truyền, cổ động chính trị

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú