27 Tháng Năm 2024
Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
#Hình ảnhHọ và tênChức vụ
1Hình ảnhTrần Anh TuấnBí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 7
2Hình ảnhNguyễn Danh QuangPhó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 7
3Hình ảnhVũ PhanỦy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 7
4 Tăng Ngọc ÁnhỦy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 7
5 Nguyễn Cẩm Khánh ViỦy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 7
6 Đào Khắc DuyỦy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 7
7 Nguyễn Minh DuyỦy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 7
Chuyên mục

Tranh cổ động