02 Tháng Mười Hai 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch Triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 02/08/2019 | Số lần xem: 716
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động