23 Tháng Sáu 2024
Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Đỗ Thị Uyên

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 7 - quận 10

Số điện thoại

0983.100.656

Địa chỉ E-mail

dtuyen.p7.q10@tphcm.gov.vn

 

Chuyên mục

Tranh cổ động