24 Tháng Ba 2023
Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Nguyễn Đức Huy

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 7 - quận 10

Số điện thoại

0908.907.104

Địa chỉ E-mail

ndhuy.p7.q10@tphcm.gov.vn

 

Chuyên mục

Tranh cổ động