23 Tháng Bảy 2024
Tin tức, sự kiện

Quyết Định về Ban hành các tuyến đường trên địa bàn Quận 10 có hè phố được phép tổ chức kinh doanh dịch vụ , mua, bán hàng hóa; để xe 02 bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe; điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình; điểm trong, giữ xe 02 bánh có thu tiền dịch vụ

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Tăng Tự Do | Ngày đăng: 08/07/2024 | Số lần xem: 49
In Đánh dấu và chia sẻ