23 Tháng Sáu 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Thực hiện miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn thành phố từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2019 - 2020

Chuyên mục: Chế độ, chính sách | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 01/08/2019 | Số lần xem: 616
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động