23 Tháng Bảy 2024
Tin tức, sự kiện

DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG CÓ HÈ PHỐ ĐƯỢC PHÉP TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ, MUA, BÁN HÀNG HÓA; ĐỂ XE 02 BÁNH KHÔNG THU TIỀN DỊCH VỤ TRÔNG, GIỮ XE; ĐIỂM TRUNG CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI XÂY DỰNG ĐỂ PHỤC VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 7

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Tăng Tự Do | Ngày đăng: 08/07/2024 | Số lần xem: 665

 

           Uỷ ban nhân dân phường 7 công bố Quyết định của Uỷ ban nhân dân Quận 10 Về ban hành danh mục các tuyến đường trên địa bàn Quận 10 có hè phố được phép tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; để xe 02 bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe; điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình; điểm trông, giữ xe 02 bánh có thu tiền dịch vụ.

           Căn cứ Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

           Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

           Căn cứ Hướng dẫn số 15858/HD-SGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

           Căn cứ Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 26/6/2024 của Uỷ ban nhân dân Quận 10 về tổ chức triển khai thu phí và sử dụng hè phố trên địa bàn Quận 10. Theo đó chi ra thành 02 giai đoạn như sau:

           Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, tổ chức thu phí sử dụng tạm thời hè phố tại 10 tuyến đường: Ngô Gia Tự, Ba Tháng Hai, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh, Điện Biên Phủ, Thành Thái.

           Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2024, tiếp tục tổ chức thu phí sử dụng tạm thời hè phố tại các tuyến đường còn lại và các vị trí được phép tổ chức điểm trông, giữ xe 02 bánh có thu tiền dịch vụ.

           (đính kèm danh mục các tuyến đường)

In Đánh dấu và chia sẻ