23 Tháng Bảy 2024
Tin tức, sự kiện

TỔ CHỨC BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ VÀ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ SỐ 28/CT-Ttg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Tăng Tự Do | Ngày đăng: 04/04/2023 | Số lần xem: 330

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 7 QUẬN 10 TỔ CHỨC BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ VÀ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ SỐ 28/CT-Ttg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Để góp phần tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Sáng ngày 28/3/2033, Uỷ ban nhân dân Phường 7 phối hợp với siêu thị Sài Gòn (Satra Food) và các ban ngành, đoàn thể tổ chức bán hàng bình ổn giá tại tuyến đường Tân Phước; đồng thời, tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư.

Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động gắn với việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của đất nước, ngành, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả các chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

In Đánh dấu và chia sẻ