02 Tháng Ba 2024
Tin tức, sự kiện

Khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Tăng Tự Do | Ngày đăng: 21/02/2023 | Số lần xem: 225

TP.HCM triển khai Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và quận huyện (DDCI) thông qua việc lấy ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về năng lực phục vụ của sở ngành, quận huyện nhằm cải thiện môi trường đầu tư.

In Đánh dấu và chia sẻ