27 Tháng Năm 2024
Tin tức, sự kiện

Hội nghị triển khai và ra mắt ban chỉ đạo đề án số 06 trên địa bàn phường 7 và 03 khu phố

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Tăng Tự Do | Ngày đăng: 07/10/2022 | Số lần xem: 225

Sáng ngày 09/6/2022, UBND Phường 7 tổ chức hội nghị triển khai ra mắt Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Tổ giúp việc đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án số 06) trên địa bàn Phường 7

Về dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Uyên - Chủ tịch UBND P7; đồng chí Trần Thị Mỹ Vân - Phó Chủ tịch UBND P7; đồng chí Lê Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch UB. MTTQ P7; đồng chí Võ Minh Tuấn - Trưởng Công an P7; đồng chí Nguyễn Hoàng Nam – Chỉ huy trưởng Quân sự P7 cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, đại diện BĐH 3 khu phố, tổ dân phố và đại diện hộ nhân dân trên địa bàn phường.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - UBND - UB. MTTQ tham dự Hội nghị triển khai và ra mắt BCĐ Đề án 06

Tại Hội nghị đồng chí Võ Minh Tuấn – Trưởng Công an P7 báo cáo tóm tắt nội dung và ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án số 06. Việc triển khai thực hiện phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 05 nhóm tiện ích như: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển KTXH; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.

Ban chỉ đạo Đề án 06 ra mắt tại hội nghị

Hội nghị đã triển khai và công bố quyết định kiện toàn BCĐ, quy chế hoạt động và ra mắt Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án số 06 do đồng chí Đỗ Thị Uyên - Chủ tịch UBND P7 làm Trưởng ban; đồng chí Trần Thị Mỹ Vân – Phó Chủ tịch UBND P7 và đồng chí Võ Minh Tuấn – Trưởng Công an P7 làm Phó ban Thường trực. Đồng thời, công bố quyết định thành lập Tổ giúp việc thực hiện Đề án số 06 do đồng chí Dương Công Thực Tiễn – Phó trưởng Công an P7 làm Tổ trưởng và đồng chí Đặng Quang Chương - Phó trưởng Công an P7 làm Tổ phó. Ngoài ra, cũng công bố quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án số 06 tại khu phố 1, 2, 3 trên địa bàn Phường 7.

Ra mắt Tổ công tác Đề án 06 khu phố 1, 2, 3

In Đánh dấu và chia sẻ