23 Tháng Bảy 2024
Thông tin tuyên truyền

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện: Đề án Xây Dựng Thương hiệu vàng Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030 (Giai đoạn 1: 2023 - 2025)

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền | Người đăng: Tăng Tự Do | Ngày đăng: 22/12/2023 | Số lần xem: 210

Nhằm nâng cao nhận thức các mô hình kinh tế tập thể, doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển thương hiệu, là chìa khoá giúp gia tăng giá trị sản phẩm, giá trị doanh nghiệp, hợp tác xã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị trí trên thị trường. Đồng thời, tạo động lực khuyến khích các tổ chức tích cực đổi mới, sáng tạo, phát triển thương hiệu sản phẩm bền vững.

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP, nhóm sản phẩm chủ lực và tiềm năng ngành nông nghiệp Thành phố, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, đặc sản các địa phương của Thành phố, gắn liền các giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng sản phẩm của các tổ chức để phát triển thương hiệu, đồng thời bảo trợ cho các thương hiệu sản phẩm chất lượng, uy tín tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Giải thưởng "Thương hiệu Vàng nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh" (Golden Brand Agriculture Award of Ho Chi Minh City) là Giải thưởng của Uỷ ban nhân dân Thành phố trao tặng cho các tổ chức gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi tắc là tổ chức) có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng thương hiệu nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động