08 Tháng Mười Hai 2022
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch Về tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 theo tinh thần Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 02/08/2019 | Số lần xem: 314
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động