23 Tháng Bảy 2024
Quy chế tổ chức và hoạt động

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7 lần thứ XII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chuyên mục: Quy chế tổ chức và hoạt động | Người đăng: Lê Thị Hiền Hạnh | Ngày đăng: 19/08/2019 | Số lần xem: 14088
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động